MICROCORNELLA TEATRE és una entitat que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

 

Els fins de l'entitat MicroCornella Teatre són:

Potenciar les arts escèniques mitjançant les següents activitats:

  • Organització d'events d'arts escèniques (microteatre, dansa, teatre, etc)
  • Organització de tallers, cursos i/o seminaris relacionats amb les arts escèniques.
  • Altres activitats relacionadas amb les arts escèniques.

 

Queda exclòs tot ànim de lucre

 

Contacta amb la nostra entitat: MicroCornellà Teatre

microcornellateatre@gmail.com